main-header-text

En høyt skattet råvare

Det finnes mange forskjellige muslingarter. Men det er kun den grønnleppede muslingen fra New Zealand som inneholder de helt spesielle, virksomme fettsyrene.

Den grønnleppede muslingen, Perna Canaliculus er en høyt skattet råvare. Den finnes kun i Stillehavet, men eksporteres i store mengder fra New Zealand til resten av verden. Tradisjonelt var og er muslingen en viktig del av urbefolkningen dvs maoriernes folkemedisin hvor den brukes mot ulike leddplager. Det var en ren tilfeldighet at Perna Canaliculus gode egenskaper ble oppdaget. Man fant ut at maoriene som bodde langs kysten hadde langt færre leddplager enn de som bodde inne i landet.

Slik dyrkes muslingene

Muslingene dyrkes i havet i oppdrettsfarmer i Marlborough-stredet, som ligger i det nordvestlige farvannet mellom New Zealands nordlige og sørlige øy. Havområdene hvor muslingene dyrkes, blir regelmessig kontrollert av New Zealands landbruk og fiskerimyndigheter slik at man til enhver tid kan levere rene råvarer. Vannkvaliteten testes ukentlig for mulige rester av sprøytemidler, tungmetaller og andre uønskede forurensninger. Alt dette gjøres for å være sikre på at muslingene ikke blir skadet eller ødelagt på noen måte.

Tidligere høstet man muslingene med håndkraft fra steiner. I dag dyrkes muslingene på rep bundet mellom plastikkpontonger. Muslingene vokser i 12-18 måneder til de blir ca 10-15 cm lange. Deretter blir de høstet og videre bearbeidet. Til en kapsel med Lyprinol trenger man ca. fem muslinger.

Fra musling til olje

Lyprinol produseres under farmasøytisk kontroll. Dette sikrer en høy kvalitet.

Muslingene blir først vasket i kaldt vann og under trykk i store ståltanker. Vannet renner vekk og skallene åpnes. Deretter går muslingene på et transportbånd som rister løs kjøttet fra skallet. Kjøttet fra de friskfangede muslingene blir stabilisert med en vinsyre etter en spesiell patentert metode. Etterpå blir kjøttet frysetørket og knust til et fint pulver og fettsyrene trukket ut. Frysetørkingen skjer ved minus 60 grader og under trykk. Oljen som utvinnes finnes ikke i tradisjonelle fiskeoljer. Dette er en kombinasjon av totalt seks ulike fettsyregrupper.